Проект ГІС “Каналізаційні мережі”: склад та структура компонентів

О. В. Кондратюк


Сучасні досягнення інформаційних технологій дозволяють докорінно змінити підхід до проектування. Проектні матеріали подаються в середовищі геоінформаційної системи (ГІС), що складається з картографічних шарів і відповідної їм семантичної бази даних.

Застосування ГІС і ДЗЗ технологій дозволяє різко збільшити оперативність і якість роботи із просторово – розподіленою інформацією у порівнянні із традиційними "паперовими" методами.


Ціль: підвищення ефективності, стійкості і надійності функціонування каналізаційних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комуb1_нальних послуг на основі застосування ГІС-технологій та баз даних.

Проект ГІС-системи призначений для працівників виробничо-технічних відділів, аварійно-диспетчерських і ремонтних служб, а також керівників різного рангу підприємств, що експлуатують інженерні мережі та керуючих інженерними мережами.

Завдання системи:

     -   інформаційне забезпечення діяльності служб підприємств при рішенні завдань систем життєзабезпечення поселення (інформаційний проект містить у собі графічне подання, опис і паспортизацію мережі);

     -   виявлення ресурсів потужності каналізаційних мереж і їхніх головних об'єктів (джерел) з метою підключення нових об'єктів;

     -   моніторинг інформації про стан каналізаційних мереж, про виконані і заплановані профілактичні та ремонтні роботи, вартісні витрати (у розрізі – місяць, квартал, рік).
 

Інтегроване інформаційне середовище каналізаційних мереж, як основа єдиного інформаційного простору, може складатися з наступних головних компонентів:

  1. Інформаційні ресурси, сукупність інформації, що містить дані, відомості і знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації.
  2. Організаційні структури, що забезпечують функціонування і розвиток єдиного інформаційного простору, зокрема: збір, обробку, зберігання, поширення, пошук і передачу інформації.
  3. Засоби інформаційної взаємодії громадян і організацій, що забезпечують їм доступ до інформаційних ресурсів на основі відповідних інформаційних технологій, що включають програмно-технічні засоби і організаційно-нормативні документи.
  4. Систему підготовки та перепідготовки фахівців і користувачів інформаційного середовища.
     

Склад та структура компонентів системи за видами забезпечення

Методичне забезпечення – сукупність нормативних документів математичних моделей та алгоритмів обробки даних.

Наприклад, паспорти об'єктів визначаються таким ДБН – ДБН Б.1-1-93 Система містобудівної документації порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів.

Паспорти інженерних об'єктів містять наступні форми документів:

     -      відомості про мережу;

     -      відомості про ділянку мережі;

     -      відомості про вузол мережі;

     -      схема мережі;

     -      каталог координат вузлів мережі;

     -      опис документів паспорту мережі.
 

Інформаційне забезпечення – сукупність баз даних з описом структури даних та документацією на систему, нормативно-довідкові дані та документи, системи класифікації та кодування інформації та ін.

Основні принципи створення iнформацiйного забезпечення: цiлiснiсть, вірогiднiсть, контроль, захист вiд несанкціонованого доступу, єдність i гнучкість, стандартизація та унiфiкацiя, адаптивність, мiнiмiзацiя введення i виведення iнформацiї (однократність введення iнформацiї, принцип введення - виведення тільки змін).

Можуть створюватись самостiйнi iнформацiйнi засоби i вироби для конкретного користувача.
 

Лінгвістичне забезпечення – сукупність мов, включаючи терміни і визначення, правила побудови формальних мов, методи та засоби перетворення текстів, які використовуються при розробці та експлуатації комп'ютерних систем.

Засобами уніфікації форматів обміну даних в інженерних системах найбільш ефективними є уніфікована мова моделювання UML (Unified Modeling Language), розширена мова розмітки XML (eXtensible Markup Language) та інші мови.Задать вопрос

Мы всегда рады ответить на любые интересующие Вас вопросы, для того что бы задать вопрос просто перейдите по ссылке Подробнее...

Cтатьи и информация

favorite_design

Статьи, работы и публикации наших пользователей. Подробнее...

Про Pixel Solutions

Основной сферой деятельности компании с момента создания по настоящее время является организация и участие в реализации проектов в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и в смежных областях космической науки и техники. Подробнее...