В данной статье рассматриваются основные подходы к обработке гиперспектральных и мультиспектральных снимков в программном комплексе ENVI, рассмотрены алгоритмы радиометрической коррекции (MNF, PCA, Tasseled Cap), описаны подходы субпиксельной классификации. 

Читать статью полностью в формате PDF...

 

О. Леонтьєв 

     Протягом кількох десятків років професіонали визначають процес космічної зйомки як дистанційне зондування Землі (ДЗЗ), але мало хто знає, що космічна зйомка приховує в собі багату інформаційну основу. Знімок – не просто картинка, яку ми можемо сприймати як «Малюнок з космосу»: насамперед це практично готова карта! Так, будь який космічний знімок вже має систему координат, що дозволяє використовувати його для вимірювання відстаней, площ та координат (звісно ж, з використанням спеціального програмного забезпечення). Сучасні штучні супутники ДЗЗ дозволять розгледіти на Землі об’єкти з розмірами до 50 сантиметрів. За ними можна оновлювати карти в масштабі 1:2000 або створювати нові, починаючи з масштабу 1:5000.

Читати повністю в форматі PDF...

 

О. В. Кондратюк


Сучасні досягнення інформаційних технологій дозволяють докорінно змінити підхід до проектування. Проектні матеріали подаються в середовищі геоінформаційної системи (ГІС), що складається з картографічних шарів і відповідної їм семантичної бази даних.

Застосування ГІС і ДЗЗ технологій дозволяє різко збільшити оперативність і якість роботи із просторово – розподіленою інформацією у порівнянні із традиційними "паперовими" методами.

Читати повністю...
 

   С .С. Кохан

     Розробка та впровадження системи моніторингу природних ресурсів передбачає необхідність використання аерокосмічних засобів дистанційного зондування Землі. Їх першочергова роль полягає у забезпеченні об’єктивної інформації про екологічні умови, властивості, стан та просторову структуру ландшафтів, у тім числі сільськогосподарських, або агроландшафтів.

     Об’єктивна інформація про стан культур у визначальні періоди їх росту і розвитку необхідна для оптимального управління їх продукційним процесом та забезпечення фахівців прогнозними даними. Космічні системи набули широкого застосування в моніторингу агроресурсів у багатьох країнах світу. Задачі дистанційного моніторингу агроресурсів постійно розширюються із появою нових серій супутників та сенсорів.

Читати повністю...
 

О. В. Кондратюк

Динаміка змін конфігурації ботанічного саду достатньо висока, що визвано необхідністю коректування ділянок саду, зміною або підсадкою інших видів рослин, сезонними змінами і іншими причинами. В той же час, рішення традиційними способами задач, пов’язаних з оперативним корегуванням ділянок саду, аналізом їх ефективності, контрольними змінами параметрів висадок рослин, графічним представленням поточного стану бот. саду в цілому, з формуванням відомостей окремих видів рослин є дуже працемісткими процесами.

Застосування ГІС та серверних технологій дозволяє різко збільшити оперативність прийняття управлінських рішень, спрямованих на удосконалення функціонування ботанічного саду, і якість роботи із просторово - розподільною інформацією в порівнянні із традиційними "паперовими" методами. Основою таких рішень може бути база геопросторових даних (БГД) на його територію з включенням тематичних відомостей про флору та іншу інфраструктуру.

Читати повністю...
 

Сама природа дистанционного зондирования требует, чтобы солнечное излучение прошло через атмосферу прежде, чем было зафиксировано сенсором. Данные дистанционного зондирования включают не только информацию о поверхности, но и о состояние атмосферы. Для тех, кто занима тся   количественным анализом поверхностного отражения, устранение влияния атмосферы – важнейший шаг предварительной обработки.

Читать всю статью в формате *.pdf 

 

Страница 1 из 2

<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>

Задать вопрос

Мы всегда рады ответить на любые интересующие Вас вопросы, для того что бы задать вопрос просто перейдите по ссылке Подробнее...

Cтатьи и информация

favorite_design

Статьи, работы и публикации наших пользователей. Подробнее...

Про Pixel Solutions

Основной сферой деятельности компании с момента создания по настоящее время является организация и участие в реализации проектов в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и в смежных областях космической науки и техники. Подробнее...